Polskie Radio SA
Agencja Reklamy
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-977 Warszawa
tel. (48 22) 645 99 88
fax (48 22) 645 59 01
e-mail: reklama@polskieradio.pl

imię i nazwisko:

e-mail:

treść:

Agencja Reklamy Polskiego Radia SA ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa, tel. (48 22) 645 99 88, fax (48 22) 645 59 01